1 : Inzicht 

Energie en vermogen 

In dit seminar leggen we uit wat energie en vermogen is.